houston, texas

houston, texas

THÍCH GIÁC ĐỨC- Ảnh Hưởng Của Đạo Phật Trong Xã Hội Tây Phương (Full 2hrs)

2h ago
SOURCE  

Description

Thuyết giảng : Thầy THÍCH GIÁC ĐỨC Đề tài: Ảnh Hưởng Của Đạo Phật Trong Xã Hội Tây Phương Lời giới thiệu của Thầy Thích Giác Đẳng. Chùa Pháp Luân , Houston, Texas, USA. Video by Truc Vo - Phone: 832 475 4772 e-mail: Trucvovi@gmail.com