gruff rhys

gruff rhys

Caernarfon v Pennsylvania - I Grombil Cyfandir Pell: American Interior

1w ago
SOURCE  

Description

I Grombil Cyfandir Pell: American Interior Nos Sul 14 Medi 8.30pm / Sunday 14 September Isdeitlau Saesneg / English subtitles available Ym 1792, teithiodd gwas fferm o Eryri o’r enw John Evans i America i geisio dod o hyd i lwyth o Americanwyr Brodorol ar y Gwastadeddau Mawrion y tybiwyd eu bod yn siarad Cymraeg. Dros ddau gan mlynedd yn ddiweddarach, dilynodd Gruff Rhys, sy’n perthyn o bell i Evans, ôl ei draed, dros y cyfandir, ar Daith Gyngerdd Ymchwiliol. Mae hwn yn brosiect unigryw sy’n chwalu’r ffiniau rhwng cerddoriaeth, llenyddiaeth a ffilm ac yn ymchwilio i’r hyn a ddigwyddodd go iawn yng nghalon y byd newydd. Mae pedair rhan i'r prosiect aml-blatfform, pedair ffordd i gael profiad o chwilio am lwyth coll. Felly i gael y profiad cyflawn, darllenwch y llyfr, gwrandewch ar yr albwm, lawrlwythwch yr app a gwyliwch y ffilm. Am ragor o wybodaeth ac i lawrlwytho'r albwm a'r app dwyieithog ewch i www.igrombilcyfandirpell.com Caiff y ffilm Gymraeg, I Grombil Cyfandir Pell – American Interior, ei darlledu ar y teledu am y tro cyntaf ar S4C ym mis Medi 2014. Ymunwch â'r sgwrs #cyfandirpell #americaninterior *** Two Men. Two Quests. Two Centuries Apart. In 1792, John Evans, a farmhand from Snowdonia travelled to America to discover whether there was a Welsh-speaking Native American tribe walking the Great Plains. Over two hundred years later, his distant relative Gruff Rhys retraces the explorer’s route through the continent by means of an Investigative Concert Tour. This is a unique project that blurs the boundaries of music, literature and film and investigates what really happened in the heart of the New World. There are four parts to this multi-platform project, four ways to experience the search for a lost tribe. So for the full experience read the book, listen to the album, download the app and watch the film. For more information and to download the album and the bilingual app visit www.american-interior.com The Welsh version of the film, I Grombil Cyfandir Pell – American Interior, will have its TV premier on S4C in September 2014. Join in the conversation #cyfandirpell #americaninterior