getting started

getting started

Raspberry Pi EP 1 : Getting Started

1h ago
SOURCE  

Description

ตอนปฐมฤกษ์สำหรับวีดีโอซีรี่ส์ สอนการใช้งาน Raspberry Pi เบื้องต้น ที่จะพาผู้เริ่มต้นทุกท่านไปสู่โลกของ Raspberry Pi ในตอนที่ 1 นี้จะกล่าวถึงสเปกของบอร์ด อุปกรณ์เชื่อมต่อ และสอนถึงการใช้งานเบื้องต้น วิธีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ การตั้งค่าเบื้องต้น