food quality

food quality

COPOL: Jakten på Miljøgifter

13h ago
SOURCE  

Description

COPOL (Contaminants in Polar Regions), et prosjekt i det internasjonale polaråret, hadde som mål å forstå det dynamiske spekteret av menneskeskapte miljøgifter i marine økosystemer i polare områder, og vurdere omfanget av klimapåvirkede endringer i marine næringskjeder (eksponering for forurensning og matkvalitet). Mer info om forskningsprosjektet: http://goo.gl/AvBBO Videoen er produsert av Norsk Polarinstitutt. http://www.copol.net COPOL (Contaminants in Polar Regions), a project in the International Polar Year, set out to understand the dynamic spectrum of man-made environmental contaminants in marine ecosystems in Polar areas, and assess the scope of climate related changes in marine food chains (exposure to contaminants and food quality). More info on the research project: http://goo.gl/0y5L7 The video is produced by The Norwegian Polar Institute.