extraterrestrial life

extraterrestrial life

มนุษย์ต่างดาว.DAT

53m ago
SOURCE  

Description

มนุษย์ต่างดาวคนเดียวที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์จานบินตกที่รอสเวลล์ 1947 เริ่มบอกเล่าชีวิตความเป็นอยู่ เทคโนโลยี และการทำสัญญาระหว่างมิตรต่างพิภพและรัฐบาล อเมริกาจึงเริ่มต้นขึ้น