democracy movement

democracy movement

NDM จัดกิจกรรม 'จดหมายถึงเพื่อน' ร้องปล่อย 7 นักกิจกรรม

6h ago
SOURCE  

Description

กิจกรรม อ่านจดหมายถึงเพื่อนฯ ของกลุ่ม ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement - NDM หน้าเรือนจำพิเศษ กรุงเทพ 26 06 59