complex adaptive systems

complex adaptive systems

Dave Snowden - How leaders change culture through small actions

3w ago
SOURCE  

Description

Summer School 2016 Chief Scientific Officer of Cognitive Edge and Director of the Centre for Applied Complexity at Bangor University @snowded His work is international in nature and covers government and industry looking at complex issues relating to strategy, organisational decision making and decision making. He has pioneered a science based approach to organisations drawing on anthropology, neuroscience and complex adaptive systems theory. Ysgol Haf 2016 Prif Swyddog Gwyddonol Cognitive Edge a Chyfarwyddwr Canolfan Cymhlethdod Cymhwysol ym Mhrifysgol Bangor @snowded Mae natur ryngwladol i’w waith ac mae’n cynnwys llywodraeth a diwydiant gan edrych ar faterion cymhleth sy’n ymwneud â strategaeth, penderfyniadau sefydliadol a gwneud penderfyniadau. Mae wedi creu ymagwedd arloesol yn seiliedig ar wyddoniaeth at sefydliadau gan ddefnyddio anthropoleg, niwrowyddoniaeth a theori systemau addasol cymhleth.