best sound

best sound

[ FULL B2ST CONCERT ] 2014 Beautiful Show in Seoul DVD - P.1 (Not the best sound quality ver.)

13m ago
SOURCE  

Description

5p đầu lỗi nên chất lượng kém, từ phút thứ 6 thì [HQ] nhé Thanks for watching. SO B2ST