asia

asia

ASYA Genel Tanıtım Filmi - 2016

2d ago
SOURCE  

Tags

Description

Doğal, beşeri ve teknoloji kaynaklı afetler sonucu yaşanan can ve mal kayıpları, afetlere acil müdahale edebilecek profesyonel ekiplerin önemini her dönemde gündeme taşımıştır. Bu bağlamda afetlerin fiziki ve psiko-sosyal zararlarının en aza indirilmesi için sivil toplum örgütlenmesine ve uzman ekiplerin kurulmasına geçmişten geleceğe her zaman ihtiyaç duyulmuştur. Son yıllarda ülkemizde ve dünyada meydana gelen yıkıcı afetler, yaşanan can ve mal kayıpları ve afete müdahale edebilecek profesyonel ekiplerinin sayıca azlığı gibi nedenler, ASYA’nın kurulmasına ön ayak olmuştur. ASYA Arama Kurtarma Ekibi gönüllüleri, ilk olarak 2007 yılında Kimse Yok Mu Derneği’nin çatısı altında organize olmuştur. 2011 Van Depremi sonrası ise ASYA Afetlere müdahale Koordinatörlüğü ismini alarak, Kimse Yok Mu Derneği’nin bünyesinde dünyanın pek çok yerinde önemli operasyonlar gerçekleştirmiştir. Kısa sürede gerçekleştirdiği büyük operasyonlarla uluslararası arenada boy gösteren ASYA ekibi, Kimse Yok Mu çatısı altından ayrılarak 2015’te müstakil bir dernek kurmuştur. ASYA ismi; arama-kurtarma, sağlık ve yardım kelimelerinin baş harflerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş özel bir isimdir. ASYA; Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama Kurtarma Danışmanlık Örgütü INSARAG’ın üyesidir. Alanında uzman, afete müdahale ve afet yönetimi eğitimi almış gönüllülerden oluşmaktadır. Gelişmiş lojistik altyapısı, uluslararası standartlarda son teknoloji ürünü ekipmanları ve profesyonel gönüllü gücüyle tüm dünyada operasyon yapabilecek bir dernektir. Türkiye’nin 10 ilinde profesyonel gönüllülerden oluşan uzman ekiplerini Arama Kurtarma, Medikal Destek, Psiko-sosyal Destek ve Acil Yardımlar birimleri halinde organize etmiştir. Türkiye’nin farklı bölgelerinde kurduğu lojistik alt yapısı ve dünyanın yaklaşık 170 ülkesinde bulunan gönüllüleri ile her türlü afete en kısa sürede müdahale edebilecek ve acil insani yardım ulaştırabilecek bir güce sahiptir. Sahip olduğu Afet İzleme Merkezi’nden dünyadaki tüm afetleri yakından takip edebilmekte ve bu sayede afet bölgelerine ivedilikle intikal edebilmektedir. Afet sonrası afet bölgesinin yeniden yapılandırılması sürecinde yapılacak kalıcı yardım çalışmalarını yürütmektedir. Çeşitli sosyal sorumluluk projeleri üreterek toplumun afetler konusunda bilinçlenmesine destek vermektedir. Mobil deprem simülatörü ile okullar ve halka açık alanlarda deprem bilinçlendirme eğitimleri vermekte ve seminerler düzenlemektedir. ASYA yürüttüğü tüm bu sosyal sorumluluk projeleriyle 200 binin üzerinde kişiye eğitim vermiştir. Haiti Depremi, Japonya Depremi, Van Depremi, Soma Maden Faciası, Filipinler Haiyan Tayfunu, Zimbabve Sel Felaketi, Bosna Hersek ve Sırbistan Sel Felaketi, Bangladeş Sel Felaketi, Afganistan Heyelanı, Nepal Depremi, Malavi Sel Felaketi gibi pek çok büyük operasyonda aktif rol almıştır. Medikal Destek timleri, her tülü afette görev alabilecek seviyede yetişmiş gönüllü doktorlardan ve sağlık görevlilerinden oluşmaktadır. Timler, afet bölgelerinde acil sağlık müdahaleleri gerçekleştirmekte, sağlık taramaları yapmakta ve ilaç desteği sağlamaktadır. Uzman psikologlardan oluşan Psiko-sosyal Destek timleri ile afet sonrası ortaya çıkan ya da çıkabilecek psiko-sosyal sorunların çözümüne yönelik terapi çalışmaları yapmaktadır. Faaliyetlerini gerçekleştirirken din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmamaktadır.