ariel sharon

ariel sharon

ערוץ הכנסת - הדיון וההצבעה על ההתנתקות, 27.10.2004

4h ago
SOURCE  

Description

יום היסטורי: ברוב קולות אישרו חברי הכנסת את תוכנית ההתנתקות של ראש הממשלה, אריאל שרון, שקובעת שישראל תפנה את כל היישובים ברצועת עזה וכמה יישובים ביהודה ושומרון. התוכנית אושרה ברוב של 67 תומכים מול 45 מתנגדים ו-7 נמנעים. הכתבה של משה שטרן 27.10.2004