alan morris

alan morris

Re-shaping Services with the Public / Ail-lunio Gwasanaethau gyda'r Cyhoedd

13h ago
SOURCE  

Description

Chapters / Penodau 00:00 Alan Morris, Wales Audit Office / Swyddfa Archwilio Cymru 01:18 Anne Collis, Barod CIC 01:58 Alan Armstrong, Barod CIC 02:33 Sally Church, Torfaen Leisure Trust / Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen 03:56 Tony Bovaird, Birmingham Univeristy / Prifysgol Birmingham 04:14 Simon Pickthall, Vanguard 05:21 Jon Argent, GLL This seminar on Re-shaping Services with the Public looked to change the relationship between those who deliver and people who use services. It was run by the Wales Audit Office, Welsh Government, Welsh Local Government Association, Wales Council for Voluntary Action, WPS 2025, 1000 Lives Improvement Service, Wales Cooperative Centre and Good Practice Wales. Edrychodd y seminar ar Ail-lunio Gwasanaethau gyda'r Cyhoedd er mwyn newid y berthynas rhwng y sawl sy’n darparu gwasanaethau a’r sawl sy’n defnyddio gwasanaethau. Cafodd y seminar ei gynnal gan Swyddfa Archwilio Cymru, Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025, Gwasanaeth Gwella 1000 o Fywydau, Canolfan Cydweithredol Cymru ac Arfer Da Cymru.