a b

a b

1 giáo viên chủ nhiệm dùng đòn roi thay kiến thức trong sách vở để dậy các học sinh. .... P/s : theo suy nghĩ của bạn , bạn cảm nghĩ ntn về điều này ...? Ad : ™ ♡ Bướng° ♡ ™

57m ago
SOURCE  

Tags

Description

1 giáo viên chủ nhiệm dùng đòn roi thay kiến thức trong sách vở để dậy các học sinh. .... P/s : theo suy nghĩ của bạn , bạn cảm nghĩ ntn về điều này ...? Ad : ™ ♡ Bướng° ♡ ™